Concursuri

Concursuri REGULAMENT CONCURS ”FII ZOOMRA
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”FII ZOOMRA” (denumit in continuare„Concursul”) este Smart Casual Concept, CUI 40473776

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, Organizatorul, va desfasura urmatoarele servicii: 1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor; 2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament; 3. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 10 decembrie – 31 decembrie 2019, ora 24.00, pe pagina de Facebook ZOOMRA.RO si pe site-ul organizatorului www.zoomra.ro

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina ZOOMRA.RO de pe Facebook.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 10 decembrie – 31 decembrie 2019, ora 24.00 astfel:

1. Devin fani ai paginii de facebook Zoomra.ro, in cazul in care nu au apreciat deja pagina

2. Se inregistreaza pe site-ul www.zoomra.ro cu un cont de participant completat cu date reale

3. Posteaza un review la unul dintre evenimentele de pe site-ul www.zoomra.ro, evenimente desfasurate in luna decembrie 2019

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si inregistrarea unui cont de participant pe site

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI Se va acorda ca premiu o centura cu support bidon  pentru trail running, RUNTO

 

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI Castigatorul va fi desemnat in urma tragerii la sorti cu ajutorul platformei www.random.org. Tragerea la sorti va fi postata pe pagina de facebook Zoomra

Toti participantii la concursul “FII ZOOMRA” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Castigatorului concursului de pe Facebook  si site www.zoomra.ro li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea tragerii la sorti, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si site www.zoomra.ro

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, tras la sorti prin aceeasi metoda, folosind platforma www.random.org

 Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el.

 

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 06 ianuarie 2020, astfel:

Premiul va fi inmanat personal castigatorului, in cazul in care adresa este din orasul Bucuresti sau va fi trimis prin curier

La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

1. sa prezinte/ trimite prin e-mail  reprezentantului organizatorului un document de identitate

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini sau texte inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau pe www.zoomra.ro

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31 decembrie 2019, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.zoomra.ro/concursuri.

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook Zoomra.ro

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre organizatorul concursului si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.